Welkom bij de Christelijke Bibliotheek Zierikzee

Stichting Christelijke Bibliotheek is opgericht met als doel:

  • Het christelijke boek bereikbaar maken voor iedereen.
  • Het lezen van boeken stimuleren.

Onze stichting is onafhankelijk van enige kerk of geloofsgemeenschap. Derhalve is ze financieel afhankelijk van inkomsten via uitleningen en giften.

U hoeft geen lid te worden. Wij schrijven u in om gegevens van geleend materiaal te kunnen registreren.

Bankrekeningnummer NL52RABO0357887409 t.n.v. Chr. Bibliotheek te Zierikzee.

U kunt ons vinden aan de Grevelingenstraat 35 te Zierikzee.