Welkom bij de Christelijke Bibliotheek Zierikzee

De bibliotheek blijft open zolang er vanuit de overheid geen andere regels worden voorgeschreven.

Houdt u aan de volgende regels:

  • Niet meer dan 2 personen tegelijk binnen
  • Wacht buiten tot u toestemming krijgt om binnen te komen
  • Geef elkaar de ruimte
  • Ingeleverde boeken mogen niet direct worden uitgeleend

Stichting Christelijke Bibliotheek is opgericht met als doel:

  • Het christelijke boek bereikbaar maken voor iedereen.
  • Het lezen van boeken stimuleren.

Onze stichting is onafhankelijk van enige kerk of geloofsgemeenschap. Derhalve is ze financieel afhankelijk van inkomsten via uitleningen en giften.

U hoeft geen lid te worden. Wij schrijven u in om gegevens van geleend materiaal te kunnen registreren.

Bankrekeningnummer NL52RABO0357887409 t.n.v. Chr. Bibliotheek te Zierikzee.

U kunt ons vinden aan de Grevelingenstraat 35 te Zierikzee.