Disclaimer en Privacy statement

PRIVACY REGLEMENT Stichting Christelijke Bibliotheek Zierikzee

Mei 2018

In dit Privacy Reglement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die Stichting Christelijke Bibliotheek Zierikzee verwerkt.

Inleiding

Voor Stichting Christelijke Bibliotheek Zierikzee is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Stichting Christelijke Bibliotheek Zierikzee respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• voor het uitvoeren van de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de leengelden;
• om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.christelijkebibliotheek.nl;
• om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
• om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze bibliotheek; • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden (voor zover u zich hiervoor heeft aangemeld);
• voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
• voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;
• voor de naleving van wettelijke verplichtingen; Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook in principe niet aan derden door. Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:
• Bij aanmelding bij www.christelijkebibliotheek.nl;
• Bij door ons ingeschakelde hulppersonen;
• Op grond van wettelijke verplichtingen. We zullen deze situaties hierna kort toelichten.

Door ons ingeschakelde hulppersonen:

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij een ernstig datalek. En soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen als er gegevens van deze betrokkenen zijn gelekt. Wij hebben interne procedures om zowel datalekken te voorkomen, als voor adequaat optreden in het onverhoopte geval van een datalek.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookiewet schrijft voor dat Nederlandse websites expliciet toestemming van de gebruikers moten vragen voor het plaatsen van zogenoemde ‘tracking cookies’. In onze catalogus wordt gebruik gemaakt van cookies, maar op een zeer spaarzame manier. Deze cookies worden gebruikt voor:
• Het bijhouden van sessie-gegevens, met een vervaltijd van maximaal een uur
• Het onthouden van het pasnummer of gebruikersnaam van de gebruiker, als de gebruiker dit zelf activeert. Het cookie voor sessiegegevens bevat alleen een zogenaamde session identifier; alle andere sessiegegevens staan alleen op de server. Een dergelijke cookie valt onder Categorie 1 van de Cookiebepaling: cookies waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden (functionele cookie).

Statistische analyse door Adobe Analytics en Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe (https://www.adobe.com/nl/privacy.html ), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Adobe Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Adobe Analytics wordt gemeten, dan kunt u de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ook maken we gebruik van Google Analytics voor de optimalisatie van ons online aanbod. De voorwaarden voor hun gegevensverwerking vindt u via bijgaande link: https://privacy.google.fr/intl/nl_nl_ALL/businesses/processorterms/

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Christelijke Bibliotheek Zierikzee of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen.

Wijzigingen

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek. Stichting Christelijke Bibliotheek Zierikzee kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Reglement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting Christelijke Bibliotheek Zierikzee
Grevelingenstraat 35
Zierikzee

Contactpersoon: Marjan Sijrier
info@christelijkebibliotheek.nl