Over ons

Naam
Stichting Christelijke Bibliotheek

Fiscaalnummer
NL 806563825B01

Contactgegevens
Postadres:   M.S. Sijrier-Boudeling
Mr.P.Moggestraat 53
4315AB Dreischor

Bezoekadres:
Grevelingenstraat 35
te Zierikzee

Bestuursleden
Voorzitter:            M.S. Sijrier-Boudeling
Secretaris:            G. Cats-Velt Tromp
Penningmeester:  P.M. Boudeling

Beleidsplan
Het beleid van de stichting is het uitlenen van boeken tegen een vergoeding. Alle inkomsten, bestaande uit vergoeding voor het lenen van boeken en giften, worden besteed aan het kopen van boeken.

Privacy wetgeving
De stichting Christelijke Bibliotheek is zich gehouden aan de regels van de AVG, Hier kunt u de voorwaarden lezen.

Doelstelling
Zij heeft tot doel het creëren van mogelijkheden om geloofsopbouwende literatuur en studieboeken te lezen.
Dit doel wil zij bereiken door middel van het uitlenen van boeken aan derden tegen een vergoeding.
Deze uitleenmaterialen dienen te allen tijde getoetst te worden aan het evangelie en hiermee in overeenstemming te zijn.

Beloningsbeleid
Het werk wordt verricht door medewerkers die op geen enkele wijze hiervoor een vergoeding ontvangen.

Activiteiten
Onze activiteiten bestaan uit het 2 x per week geopend zijn voor bezoekers.

Financiële verantwoording

2018

Inkomsten

P.M. Saldo                           €    347,00

Uitleeninkomsten                 € 2368,00

Giften                                 €    895,00

St. Leenrecht  1                  €         0,00

1.vergoeding voor aanpassing

van nieuw computerprogramma

 

 

 

 

Uitgaven

Aangekochte boeken              € 2031,00

Kosten *                               €   220,00

St. Leenrecht***                   €   708,00

Investeringen                        €   50,00

 

Saldo                                  €    601,00

Totaal                                € 3610,00                                            € 3610,00

* Kosten bestaande uit de aanschaf van plakfolie, etiketten, bankkosten, KvK.** Terugbetaling teveel afgedragen leenrechten voorgaande jaren.

*** Jaarlijkse afdracht leenrechten, ook wel auteursrechten genoemd.